Verkeersveiligheid Dreefke

Voornaamste doel van dit punt is het verbeteren van verkeersveiligheid rondom het schooltje. Dit kan zijn door middel van het invoeren van eenrichtingsverkeer of door het realiseren van een ‘School-straat’.

Voornaamste doel van dit punt is het verbeteren van verkeersveiligheid rondom het schooltje. Dit kan zijn door middel van het invoeren van eenrichtingsverkeer of door het realiseren van een ‘School-straat’.

Dit onderwerp is nu deel van de agenda van het projectteam ‘School-straten’ vanuit de gemeente. Afgelopen November is er een vertegenwoordig van dit projectteam langs geweest om de situatie te bespreken en te beoordelen. De verkeersituatie zal nu verder meegenomen worden in de planning van het dossier ‘School-straten’. Eind Februari horen de schooldirecteuren van de omliggende dorpen wanneer hun school aan bod komt om de verkeersveiligheid op te pakken. Medio februari hierover dus meer.

Update 5 februari 2019