Veilige fietsverbinding Klein Eyssel – Strijbeek

In de openbare dorpsraad vergadering, 5 februari 2019, is dit onderwerp besproken en is er toen vanuit de gemeente medegedeeld dat dit niet mogelijk was gezien de groei van een beschermde plantsoort in de berm.

Na overleg in de dorpsraad is er besloten dit punt voor aankomend jaar nog op de agenda te houden omdat wij mogelijkheden zien waarop dit wel kan. Medio 2020 zal meer bekend worden of dit ook leidt tot andere inzichten vanuit de gemeente. Dit zal bepalend zijn voor eventuele vervolgstappen.