Senioren woningen

Het realiseren van meer senioren woningen is, naast het verbeteren van de verkeersveiligheid, een van de nieuwe prioriteiten welke dit jaar (2019) naar boven is gekomen. Veel ouderen in het dorp zouden hier op latere leeftijd graag willen blijven wonen echter zijn de voorzieningen hiertoe nu onvoldoende om aan de vraag te voldoen. De dorpsraad heeft het op zich genomen om dit onder de aandacht te brengen bij de gemeente. In 2020 zullen we meer zicht gaan krijgen op de (on)mogelijkheden hieromtrent.

Update 25-02-2020

De gemeenteraad heeft in principe de aankoop goedgekeurd van de verkaveling Capuciene Bosschen. De stad heeft een overeenkomst afgesloten met de eigenaar IOK over de aankoopprijs. De afdeling Ruimte van de stad heeft de opdracht gekregen om een project van (bejaarden)woningen op deze percelen uit te werken.