Riolering

Sinds lange tijd wordt er met de gemeente gesproken over het volledig aansluiten van MeerselDreef op het riolerings netwerk. Dit is een prioriteit welke de dorpsraad hoog op de agenda heeft staan.

In 2019 zijn er een 3-tal dossiers samengevoegd onder de noemer ‘Riolering’ omdat dit efficiënter gaat zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Gelijktijdig aan het aansluiten op de riolering zal de gemeente ook de werken uitvoeren rondom aanleg fietspad naar de Mosten en het (gedeeltelijk) onderbrengen van een aantal bovengrondse elektriciteit leidingen.De complexiteit van dit dossier bestaat uit een aantal elementen, te weten:

  • Overlap boven- en ondergrondse werken
  • 2 subsidiërende overheden
  • 3 verschillende opdrachtgevers
  • 2 verschillende studie bureau's
  • Nieuw Vlaams decreet omtrent grond onteigening
  • De samenwerking tussen verschillende uitvoerders

Met de gemeente is voor dit dossier een meerjarenplan besproken waarbij het de bedoeling is dat dit per jaar opgevolgd zal gaan worden. In de openbare vergadering zal dan ook jaarlijks de voortgang gemeld worden ten opzichte van deze planning. Onderstaand is de blok planning voor aankomend jaar terug te vinden.