Netwerkdekking mobiele telefonie

Iedereen die op Dreef woont is er wel eens tegenaan gelopen. Even een belletje willen doen en vervolgens geen netwerk tot je beschikking hebben. Vanuit de dorpsraad willen we ons sterk maken om dit te gaan voorkomen. We zullen hier echter niet actief op volgen maar eerder monitoren welke stappen in dit dossier genomen worden. Dit omdat het een onderdeel is van de landelijke dekkingscampagne van het ministerie van Telecommunicatie.

Vanuit dit ministerie hebben ze zich gecommitteerd aan een oplopend landelijk dekkingspercentage wat dient te resulteren in een dekkingsgraad van 99,8% per 2027.

Update 03-12-2019

Schepen Arnold Wittenburg heeft toegezegd om in de Stuurgroep dorpsraden vergadering, 17 december 2019, een uitgebreide toelichting te geven op de stand van zaken van dit dossier na aanleiding van de vergadering met het ministerie van Telecommunicatie. Later hierover meer.

Update 06-03-2020

Tijdens het voorbereiden van de openbare vergadering is er ook gekeken naar de gemeten dekkingsgraden welke terug te vinden zijn via de website van het BIPT. Onderstaand is alvast weergegeven wat de gemeten dekkingsgraad is voor ons dorp. De kleurencodes staan voor:
- Groen: goede dekking
- Oranje: middelmatige dekking
- Rood: slechte dekking