BERICHT ZENDEN

Als je een onderwerp graag besproken ziet kan je de dorpsraad contacteren door een email te zenden via het formulier hier onderaan.

Let wel dat enkel onderwerpen van "algemeen belang" behandeld worden. Individuele klachten of meldingen worden niet behandeld en is het aangewezen de stedelijke diensten te contacteren via het meldingsformulier dat voorhanden is op de website van de stad.

Uw email wordt  door de dorpsraad behandeld en in een artikel geplaatst onder de desbetreffende categorie. Uw naam én email worden NIET gepubliceerd.