Ambulance beschikbaarheid

Dit onderwerp gaat over het beschikbaar hebben van de dichtstbijzijnde ambulance op het moment van noodgevallen. Dit kan zijn een ambulance uit Nederland of België.

In de huidige situatie is er een Europese wetgeving voor handen die dit mogelijk maakt. Deze wetgeving moet echter nog geïmplementeerd worden in de Belgische wetgeving. Daarnaast zijn er een aantal praktische zaken die uitgevoerd moeten worden voordat het mogelijk gaat zijn om een Nederlandse ambulance in MeerselDreef te krijgen. Denk hierbij aan het afstemmen van de noodsystemen tussen Nederland/België, toegang tot het telefoonnetwerk, etc.

Vanuit de dorpsraad zullen we dit onderwerp monitoren maar niet actief opvolgen. Het onderwerp is onder de aandacht echter dient op landelijk niveau verder uitgewerkt/opgepakt te worden.