Doe mee aan Straatvinken en tel het verkeer in je straat.

Op 19 mei, tussen 17:00 en 18:00, vindt het burgerwetenschapsonderzoek ‘Straatvinken’ plaats. Het onderzoek houdt in dat je als inwoner gedurende een uur het voorbijkomend verkeer in je straat telt. Dat kan gaan van voetgangers, fietsers en bussen tot auto’s en vrachtwagens. Voor deze telling kan je gebruikmaken van een speciale tel-tool of gewoon pen en […]

Openbare vergadering Dorpsraad Meersel-Dreef. Dinsdag 26 april 2022, 20u., in de zaal “Bij de Paters”.

In aanwezigheid van  de burgemeester en schepenen van de stad Hoogstraten. Iedereen van harte welkom! Agenda openbare vergadering 2022:· Welkom · Terugblik Februari 2020 – april 2022 · Wat is er allemaal gebeurd voor- & in ons dorp sinds het vorige dorpsraadcafé op 8 maart 2020? · Status prioriteiten: · Ambulancevervoer over de grens · Voetpad van Dreef naar Jan de […]

Schoolstraat ’t Dreefke, uw mening graag!

De Stad Hoogstraten evalueert eind 2021, het project Schoolstraat in Meersel-Dreef.
Vanaf eind september heb je als inwoner van Meersel-Dreef meegewerkt aan de testmaatregelen in de schoolomgeving van basisschool ’t Dreefke. Nu wil het team School-straten van de stad Hoogstraten, graag weten hoe jij deze veranderingen ervaart en of je ze graag wil behouden in de toekomst. Vul daarom zeker de digitale bevraging in op https://denkmee-hoogstraten.be/nl-BE/projects/school-straten-t-dreefke. […]

Werktafelsessie ‘het Meersel-Dreef van de toekomst’.

Hoe wilt U, dat het Meersel-Dreef van de toekomst eruit zal zien?
Op 20 en 28 oktober houdt de stad Hoogstraten werktafels over het beleidsplan ruimte voor de dorpskernen.  Hoe wil jij dat jouw woonkern eruitziet in het Hoogstraten, het Meersel-Dreef, het Meerle, het Wortel, het Meer en het Minderhout van de toekomst? Kom er samen met ons mee over nadenken! Want als inwoner ben JIJ de […]

SCHOOL-STRAAT Kapelweg.

Aangepaste verkeerssituatie moet veiligheid rond onze lagere school 't Dreefke verhogen.
Bij het begin en het einde van de lessen is het in de omgeving van onze lagere school ‘ ’t Dreefke’ een verkeersdrukte van belang. Buiten de ouders en de leerlingen die te voet, met de fiets of met de auto aan de school arriveren is er ook nog het andere doorgaande verkeer. Vaak passeren […]

Rommelmarktseizoen 2020

Rommelmarktseizoen 2020 - afgelast wegens het Corona-virus
Onze fanfare “Voor Eer en Deugd” deelt mee, dat dit jaar de rommelmarkt op het Geiteineinde niet zal doorgaan. Van hogerhand worden er een resem voorschriften opgelegd, zoals: – verplicht handen ontsmetten voor de bezoekers, – mondkapjes voor de standhouders, – een maximum aantal bezoekers van 1 persoon per lopende meter markt, met tellingen bij […]

Gebruik van de Lijnbus

Er is ons ter oren gekomen dat het niet altijd duidelijk is hoe de afstap route van de lijnbus loopt en hoe je af kan stappen op de specifieke stop plaatsen. Onderstaand is in een aantal punten uitgelegd hoe er afgestapt kan worden. Daarnaast is de route gevisualiseerd in de afbeelding behorend bij dit bericht. […]